K A R Y A P

Yükleniyor...

Duvar Baskı

Duvar Baskı

Uygulama alanı sınırsız olan kaplama sistemleri ile her türlü projeye göre adapte edilebilen esnek uygulama tekniği sayesinde doğal taş uygulamalarının getirdiği nakliye, uyum problemi ve işçilik maliyetlerini büyük oranda azaltan, aynı zamanda kolay uygulanabilirliği ile de projelerde adam/saat hesaplamalarındaki katkısı yadsınılamayacak kadar avantaj sağlayan bir sistemdir. Doğal renklendirme teknikleri sayesinde, doğal taş görünümünden farksız ve istenilen renk uyumunun özgünce sağlanabildiği, uzun yıllar dayanım sağlaması, kaplanan yüzeyin nefes alabilmesine izin vermesi, ısı izolasyonuna olumlu etkisi ve en önemlisi statik hesaplamalardaki ölü yük miktarına ektisinin hafif beton sınıfında olması ile projelerde kullanabilirlik avantajı çok önemli bir değerlendirme kriterleri olarak sayılabilir.

DESEN / KALIP

RENK KARTEASI

ÖZEL ŞARTNAME

TAŞ DESENLİ YATAY/DİKEY YÜZEY KAPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMI:

Tek komponentli, çimento esaslı, polipropilen elyaf takviyeli, esnek, kolay uygulanabilir, anti bakteriyel özellikte duvar ve zemin kaplaması. TİPİ Duvar Kaplama Sistemi : Hafif (binaların statik hesabına fazldan ölü yük etkisi getirmez), esnek, rötre çatlamalarına karşı dayanımlı, anti bakteriyel, nefes alabilen, ısı yalıtımı sağlayan, alev ve ateşe karşı yüksek dayanımlı, ön hazırlık işlemlerini minimize eden, yüksek katlı binalarda rahatlıkla uygulanabilinen, özel kalıp setleri ile var olan duvar yüzeylerde dekoratif taş modellemeleri oluşturulmasında kullanılan bir sistemdir. Zemin Kaplama Sistemi: Yüksek Dayanımlı, rötre çatlamalarına karşı dayanımlı, anti bakteriyel özellikte, ön hazırlık işlemlerini minimize eden, özel kalıp setleri ile var olan zemin yüzeylerde dekoratif taş modellemeleri oluşturulmasında kullanılan bir sistemdir RENK 16 adet muhtelif doğal taş renklerinde. İsteğe göre seçilen son kat vernik cinsine göre parlak veya mat görünümde.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Laboratuar Koşullarında) Duvar Kaplama Sistemi Karışımın Yoğunluğu : ≥ 1260 kg/m³ Çalışma Süresi(20oC’de) Yakl. 25-30 dak. İlk kürlenme süresi 6-12 saat Tam kürlenme süresi 28 gün Gri Duvar Kaplama basınç mukavemeti 12,6 N/mm2 Gri Duvar Kaplama eğilme mukavemeti 4,1 N/mm2 Beyaz Duvar Kaplama basınç mukavemeti 18,8 N/mm2 Beyaz Duvar Kaplama eğilme mukavemeti 4,6 N/mm2 Yapışma mukavemeti ≥ 1,2 N/mm² Kapiler su emme katsayısı ≤ 0,10 Depolama Ömrü 6 ay. Rutubet ve nemden uzak ortamda depolanması gerekmektedir. Torba sırası an fazla 8 adet olacak şekilde istiflenmelidir. Zemin Karışımı Karışımın Yoğunluğu : ≥ 1900 kg/m³ Çalışma Süresi(20oC’de) Yakl. 25-30 dak. İlk kürlenme süresi 6-12 saat Tam kürlenme süresi 28 gün Gri Zemin Kaplama basınç mukavemeti 33 N/mm2 Gri Zemin Kaplama eğilme mukavemeti 5,7 N/mm2 Beyaz Zemin Kaplama basınç mukavemeti 45,8 N/mm2 Beyaz Zemin Kaplama eğilme mukavemeti 6,9 N/mm2 Yapışma mukavemeti : ≥ 1,1 N/mm² Kapiler su emme katsayısı ≤ 0,11 Depolama Ömrü 6 ay. Rutubet ve nemden uzak ortamda depolanması gerekmektedir. Torba sırası an fazla 8 adet olacak şekilde istiflenmelidir.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA GENEL ŞARTLARI Kaplama sistemi uygulanacak olan yüzeylere aşağıda belirtilen ön hazırlık metotları uygulanmalıdır; – Uygulama yüzeyinde ki tüm boya, kir, yağ (biyolojik yada suni), toz kalıntıları tamamen temizlenmelidir. – Uygulama yüzeyinde ki hareketli parçalar onarılmalı/temizlenmelidir. – Uygulama yüzeyinde ki çatlaklar onarılmalı, tekrar oluşumlarını engellemek için sebepleri tesbit edilip önlemleri alınmalıdır. – Uygulama yüzeyi, uygulama başlamadan mümkünse 12 saat önce ve uygulamadan yaklaşık 1 saat önce 2. defa olmak üzere sulanarak suya doygunluğu sağlanmalıdır. – Uygulama yüzeyinin nemli olması fakat su gölcüklerinden temizlenmiş olması gerekmektedir. – Daha detaylı bilgi ve diğer uygulama öncesi/uygulama süresince alınması gereken tedbirler ile ilgili olarak gerekirse Eğitim Kitapçığına yada üretici firmadan teknik destek alınmak üzere başvurulması gerekmektedir. – taş desenli kaplama sistemi Sertifikalı Uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. – Primer 100 yüzey astarı ile tüm uygulama yüzeyi astarlanmalıdır – Duvar uygulamalarda sistem 2 kat olmak üzere; 1.kat yaklaşık 2-3 mm kalınlılığında ve taraklı mala ile çizilerek, 2.kat en az 12 saat sonrasında, 1.kat uygulama tekrar Primer 100 ile astarlandıktan sonra, istenilen taş modellemesine göre 0-6 cm – 2 cm kalınlığında olmak üzere uygulanır. – Uygulama sırasında ve stok halinde likit ürünler için (özellikle Primer 100, vernikler ve Modifier 300) ortam sıcaklığı +5C0 altında olmaması gerekmektedir. – Uygulama esnasında çok sıcak, rüzgarlı ve direk güneş ısınımına maruz kalınması veya çok soğuk ve don yaratan hava koşulları ile ilgili olarak üreticinin tavsiyeleri dikkate alınmalı ve Eğitim Kitapçığında yer alan koruyucu önlemler uygulanmalıdır. – Uygulama yapılan yüzey (duvar veya zemin) uygulamanın yapıldığı ilk 12 saat sonrasından başlamak üzere en az 3 gün boyunca sabah ve akşam saatlerinde günde 2 defa olmak üzere su ile kürlenmelidir. Hava koşullarının çok yüksek sı caklıklarda olması ve/veya direk güneş ısınımının yoğun olduğu alanlarda koruyucu önlemler (tente kurulması, yüzeyin ıslak hasır veya çuhalarla korunarak nemli kalmasının sağlanması gibi) alınarak uygulama sürdürülmelidir.

TEMİZLİK VE BAKIM KURALLARI Su ile temizlemeye uygundur. Temizlik için deterjan, ağ artıcılar ve aşındırıcı ürünler/aletler kullanılmamalıdır. İlk kür süresi dolmadan üzerine (uygulamadan sonra ilk 12 saat) su ya da başka kimyasalların gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Direkt güneş ışığı, rutubet, nem, ve dondan korumalı kapalı alanlarda depolanmalıdır. Sıvı ürünler için ortam sıcaklığı +5 ila +35C0 arasında olmalıdır. Torba ambalajlarda ki ürünler için istif sırası en fazla 8 sıra halinde yapılmalıdır. Uygun şartlar altında toz ve kuru halde ki ürünler için raf ömrü 6 ay, sıvı haldeki ürünler için 12 aydır.

Mini Cart 0

Your cart is empty.