K A R Y A P

Yükleniyor...

Endüstriyel Zemin

Endüstriyel Zemin

Endüstriyel zeminlerden özellikle monoblok uygulama şekillerinden olan ve yerinde döküm özelliği olan zemin yüzey sertleştiricilerle yapıdan sert zeminlerdir. Bunlarda kutlanılan yüzey sertleştiricilerin özelliklerine göre farktı mukavemet ve sertlikte olup kullanıcının İsteği ve uygulayıcının tavsiyesi doğrultusunda kullanılmasında ekonomik Fayda vardır. Yüzey sertleştiriciler içindeki katkının cins ve oranına göre sınıflandırılırlar.

FOTO GALERİ

TEKNİK ŞARTNAME

ENDÜSTRİYEL ZEMİN BETON UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Sıkıştırılmış stabilize zemine ortalama 5 cm kalınlıkta reglaj kumu veya taş tozunun elle +- 8 mm hassasiyetle serilip darbeli silindirle sıkıştırılması

• Kolon kenarları ve duvarların klima flexle izole edilip uygulanacak zemin betonundan aynştırılması

• Ortalama proje beton kalınlığına göre anolar teşkil edilerek (istenen hassasiyete göre 4-5m eninde ve 30-45 mt boyunda) ano birleşimlerine Q12 L 80/20 aktarma donatılarıın ve genleşme derzlerine de Q 18 L 80/20 düz demirin kayıcı mesnet olarak montajı ( bu donatının bir tarafı betona ankastre diğer tarafı bitümlenerek montajı) yapılacaktır. Santralden gelecek istenilen vasıflarda C25 sınıfı hazır betonun şantiye ortamında miksere katılacak 19mm 600gr paket/m3 propilen elyaf ve istenilirse çelik tel donatısı (90/60 veya 100/50) 10 ile 20 kg/m3 miktarda mikserde döndürülerek karıştırılmasından sonra tarif edildiği şekilde hazırlanmış anolar içerisine 150 mikron kalınlığında polietilen örtü (ayırıcı tabaka) üzerine betonun dökülerek yüzer mastarla ile vibrasyon sağlayan ve yüzeye her noktada aynı titreşimi iletme yeteneğine sahip sehimsiz mastarlanması.

• “Yüzeye şartnamesine göre yüzey sertleştiricinin homojen olarak serilmesi(5-12 KG/M2 )

• “Beton yüzeye helikopter ile tepsi ve bıçak perdahı yapılması(Yüzeyin pürüzlü olması isteniyorsa tepsi perdahından sonra yüzeyin süpürge ile pürüzlendirilmesi)

• “Derz kesilmesi(beton kalınlığının 1/4 ü kadar) “Derzlerin 21 gün sonra doldurulması

İŞ TARİFLERİ:

1. Zemin hazırlığı; beton uygulanmadan önce zemin ıslahı çalışmaları şu şekilde olmalıdır, Üst tarafta sağlam zemin olmaya elverişsiz nebati toprak sağlam zemine kadar sıyrılıp sahadan uzaklaştırılmalıdır, zeminde yer altı suyu ve hareketi olup olmadığı tesbit edilmeli eğer varsa uygun drenaj yöntemlerinden biriyle tahliyesi sağlanmalıdır, ayrıca çevreden gelebilecek yer altı veya alt tarafa penetre olabilecek yağmur ve kullanma sularının zemine nüfuzunu engellemek için çevre drenajıda sağlanmalıdır.

2. Dolgu malzemesi; Seçilecek dolgu granüler yapıda ve plent mix denecek derecede sıkışmaya elverişli, su ile temas halinde hacim kaybı yapmayan ve doğal olarak suyu drene edebilen yapıda bir malzemeden seçilmeli, sıkıştırma ve serme kademeli olarak yapılmalıdır, eğer alt zeminden malzeme içine çamur karışma ve dolgu malzemesinin kaybolması ve zemin çökmeleri riski var ise araya bir ayırıcı olarak ve donatı görevi görebilecek PVC örgü zemin ıslah malzemesi konmalı ve dolgu bu şekilde toprağa karışmaktan korunmandır.

3. Zemin testleri; üste serilecek reglaj kumundan önce zemine gerekli plaka oturma testleri yapılmalı yeterli sıkışma sonuçları alınıyor ise reglaj kumu serme işlerine başlanmalıdır.

4. Reglaj kumu; zemine ortalama 3-5 cm kalınlıkta serilen tamamen düzeltme ve zemin ile beton arasındaki sürtünmeyi alıcı ve yüzer beton imalini sağlayan bir dolgu tabakasıdır +- 8 mm zemin düzlüğünü sağlamak için kullanılır ve elle serilip el silindiri ile sıkıştırılır. En önemli özelliği beton ile zemin arası sürtünmeyi alması ve yeterli yüzey düzgünlüğü vererek beton kesitinin homojenliğini sağlamasıdır, yüzer beton uygulamaları için önemli bir detaydır.

5. Beton hazırlıkları ve anolamalar; zemin istenilen ölçüde hazırlandıktan sonra, gerek görülürse alta PE membran serilerek (reglaj kumunun altına Ref:ACI) döküm planına göre anolamalar yapılır, kalıp olarak kullanılacak malzemenin kenarı kesinlikle 90 derce olmalı kenar kırılmalarını önlemek amaçlı olarak herhangi bir ovalliği olmamalıdır, bu tür betonlarda tolerans -+ 3mm/3mt dir bu belirtilen uzunluk içinde alınan 50 cm de bir okumaların ortalamasıdır, anolar hazırlanırken inşaat derzi birleşimlerine aktarma çubuklarının muntazaman montajı yapılmalı ve genleşme derzlerine betonla bir çalışması ve kenar kırılmalarına mani olsun için perfore köşebent konmalıdır. Beton dökümü; yukarıda sayılan işlemlerden sonra girişte belirtilen ölçü ve esaslar dahilinde endüstriyel zemin betonu uygulaması yapılır.

UYGULAMA AŞAMALARI

DESEN / KALIP

Mini Cart 0

Your cart is empty.